PRIMARIA COMUNEI OLTENI, JUDETUL TELEORMAN

Cu gandul la viitor!

PROIECTE INVESTITIONALE

    In derulare:
 • Piata agroalimemntara (venituri proprii si judetene) in valoare de 260.000 euro
 • Dotare cu aparatura IT (program PHARE) in valoare de 19.200 euro - Proiect realizat
 • Alimentarrea cu apa potabila in valoare de 4.640.716.00 lei - Lucrare contractată 2010,executie 2011
 • Reabilitare Drum comunal 1.5 km (mixuri asfaltice) in valoare de 572.520 lei - Proiect realizat;
 • Alimentare cu apa si grup sanitar Scoala cu clasele I-VIII Olteni si Perii Brosteni in valoare de peste 330.000 lei,in curs de finalizare

    In proiect:
 • Statie de epurare si retea de canalizare SF
 • Rabilitare Camin cultural SF
 • Reabilitare Liceu Teoretic SF
 • Reabilitare Scolile cu clasele 1 - VIII  SF
 • Amenajare Parc comunal  -realizat parÅ£ial 2010
 • Reabilitare Baza sportiva Proiect aprobat